Nový partner Hortimu: Charita Strážnice
Pomáháme

Nový partner Hortimu: Charita Strážnice

Stále více cítíme nejen zodpovědnost, ale také touhu pomoci tam, kde je to potřeba.

Stále více cítíme nejen zodpovědnost, ale také touhu pomoci tam, kde je to potřeba. Za roky působnosti naší firmy máme spoustu partnerů, dnes si již troufáme říci, že se stali našimi přáteli. Jedním z takových přátel je i Charita Strážnice. Rádi bychom vám ji v našem článku lépe představili.

Charita Strážnice je nestátní nezisková církevní organizace, která pomáhá převážně na území města Strážnice a v blízkém okolí. Její záběr je velmi široký a my vás dnes seznámíme s primárními aktivitami, kterým se Charita věnuje.

Pomůžeme, máme skvělý pocit a perfektní dárky pro naše klienty

Středisko AVE

Středisko AVE je chráněné pracoviště, které zaměstnává osoby se zdravotním postižením v několika dílnách. Výrobky dílen si můžete zakoupit na jejich e-shopu, v kamenných prodejnách nebo prostřednictvím veletržního a stánkového prodeje. Nám se jejich výrobky velmi zalíbily a vybrali jsme si vánoční tašky, ekosáčky na ovoce a zeleninu, pexeso a poukázky do e-shopu, které mohou využít naši partneři. Pomůžeme tak samotné dílně, máme skvělý pocit a perfektní dárky pro naše klienty.

Sociálně terapeutická dílna – Kotva

V roce 2005 otevřela Charita Strážnice terapeutickou dílnu pro duševně nemocné osoby. Pomáhá lidem s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení se na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím pracovních činností podporuje dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení schopností a dovedností klientů, jejich začleňování do kolektivu a zapojování se do běžného života. V terapeutické dílně usilují zejména o podporu důstojnosti a svobodného rozhodování svých klientů. Důraz je dán na individuální přístup, sociální samostatnost, soběstačnost se současným respektováním soukromí a intimity uživatelů.

Charitní pečovatelská služba

Smyslem Charitativní pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby, žít co nejdéle v jejich domácím prostředí. Pečovatelky pomáhají klientům s péčí o vlastní osobu a o chod domácnosti. Snaží se o udržení kontaktu klienta se společenským prostředím.

Humanitární pomoc

Může to potkat každého z nás. Ať už je to živelná pohroma, která zasáhla Moravu letos v červnu nebo jiná mimořádná událost, v Charitě jsou připraveni pomoci. Nabízí materiální, finanční i fyzickou pomoc, v neposlední řadě pomoc duchovní a první psychickou pomoc. Poskytnou vám také základní poradenství, co v dané situaci dělat, zprostředkují návaznou službu a odbornou pomoc. Pomáhají obcím, jednotlivcům, rodinám, komunitám, organizacím i firmám.

Dobrovolnické aktivity

Charita Strážnice se také naplno věnuje zapojení dobrovolníků do charitativní činnosti. Z jejich nespočetných aktivit jmenujme například Adopci na dálku, Dopravu starších spoluobčanů na bohoslužby, Tříkrálovou sbírku a další aktivity. 

To je jen zlomek péče a pomoci, kterou Charita Strážnice poskytuje. Jsme hrdí na to, že můžeme s Charitou spolupracovat a alespoň trochu pomoci. Protože darovat a pomoci je ten nejkrásnější pocit.

Hortim
Hortim 03. 11. 2021

Čtěte také

Mohlo by vás zajímat