Chceme dělat radost
Pomáháme

Chceme dělat radost

Darovat je ten nejkrásnější pocit

Darovat je ten nejkrásnější pocit. Také souhlasíte? My v Hortimu si vážíme možnosti, která se nám naskytla letos v červnu. Konkrétně 18. června, kdy se konala zahradní slavnost, kterou pořádala Slezská diakonie Úseku Brno pro své klienty – rodiny sociálních služeb DOREA a ELIADA. Dětem i dospělým jsme mohli ještě o kapku více zpříjemnit již tak krásnou akci naším šťavnatým ovocem a chutnou zeleninou. Věříme, že si tento den všichni užili naplno a s velkou radostí. 

Dopis ze Slezské diakonie

“Díky vaší spolupráci a spolupráci dalších partnerů a účinkujících se nám podařilo zajistit program i občerstvení akce ke spokojenosti všech návštěvníků a zahradní slavnost naplnila svůj účel – umožnit  rodinám dětí s postižením setkat se v bezpečném prostředí a sdílet svoje zkušenosti, radosti i strasti, které výchova dětí se specifickými potřebami obnáší.

Děkujeme, že pomáháte s námi. Vážíme si vaší podpory. Přejeme vaší společnosti úspěšný rok a budeme se těšit na další spolupráci v budoucnu. 

S díky a pozdravem pro celý Váš tým.”

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

vedoucí Úseku Brno

Více o:
Poradna rané péče DOREA

Poradna pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem. Cílovou skupinou poradny jsou rodiny s dětmi do 7 let věku dítěte s opožděným psychomotorickým vývojem, s tělesným postižením a se souběžným postižením více vadami.

Zaměřují se jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Jedná se zejména o terénní sociální službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby.

DOREA znamená v řečtině “dar”, její pracovníci jsou přesvědčeni o tom, že každé dítě je dar a radost. Tuto radost chtějí sdílet společně s rodiči a rádi “darují” své znalosti, schopnosti a podporu v provázení těchto rodin v jejich nelehkých životních situacích.

Více o:
Osobní asistence ELIADA 

Posláním služby ELIADA Brno je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním bez omezení věku. Služba je důležitá pro ty, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost. Jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti přiměřené jejich věku je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Nemohou sami vykonávat pro ostatní lidi běžné činnosti a žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Nemůžou naplno využít možností nabízených společností (volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity), studovat, v dospělosti i pracovat a uplatnit plně své schopnosti. ELIADA usiluje především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní.

Nina Pešková
Nina Pešková 03. 09. 2021

Čtěte také

Mohlo by vás zajímat